Young learners

YLE

Následují obecné informace o zkouškách YLE.

Tři úrovně náročnosti

Zkoušky Cambridge YLE mají 3 stupně náročnosti: Starters, Movers a Flyers.

Jsou určeny pro děti mezi 7 a 12 lety. Byly koncipované tak, aby děti začaly s učením jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a pokračovaly složitějšími jazykovými strkukturami na vyšších úrovních Movers a Flyers.

Certifikáty YLE

Živý jazyk

Zkoušky Cambridge YLE se skládají ze tří částí:

  • Čtení a psaní
  • Poslech
  • Mluvení (test provádí speciálně vyškolený examinátor YLE zkoušek)

Zábava

Výzkumy ukazují, že se děti rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem a to je baví a inspiruje.

Mezinárodní standardy

Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge ESOL.

Úspěch pro každého

Každé dítě, které složí zkoušku YLE, dostane certifikát. Z každé ze tří částí testu: poslechu, psaní a čtení a také mluvení je možné získat maximálně 5 erbů (bodů), dohromady 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jak dítě dělá pokroky ve výuce jazyka, a certifikát motivuje k další práci s angličtinou.

Angličtina pro každého

Jakmile dítě složí zkoušku Cambridge YLE na úrovni Flyers, může pokračovat zkouškou Cambridge English Key (KET) for Schools nebo Cambridge English Preliminary (PET) for Schools nebo Cambridge English First (FCE) for Schools. Nebo taktéž Cambridge English Key (KET) nebo Cambridge English Preliminary (PET) nebo Cambridge English First (FCE). KET, PET, FCE jsou mezinárodní certifikáty z angličtiny pro mládež a dospělé. Začít s testy YLE a projít celým systémem zkoušek Cambridge z angličtiny je velice účinný způsob, jak dobře ovládnout tento jazyk.

 

Děti a mládež

CEF úroveň Odpovídající
cambridgeská zkouška
C2 – Mastery
C1 – Effective operational proficiency
B2 – Vantage FCE for Schools
B1 – Threshold PET for Schools
A2 – Waystage Flyers, KET for Schools
A1 – Breakthrough Movers
Starters

Dospělí

 

CEF úroveň Odpovídající
cambridgeská zkouška
C2 – Mastery CPE
C1 – Effective operational proficiency CAE
B2 – Vantage FCE
B1 – Threshold PET
A2 – Waystage KET
A1 – Breakthrough