Cambridge English: First for Schools, (FCE for Schools)

Test Cambridge English: First for Schools, také známý pod názvem First Certificate in English (FCE) for Schools, je verzí testu Cambridge English: First, který je speciálně uzpůsoben pro studenty ve školním věku.
Jedná se o přesně stejný formát a úroveň a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu Cambridge English jako v případě testu Cambridge English: First.

Proč FCE for Schools?

 • Ideální řešení pro studenty ve školním věku, jelikož využívá obsah a činnosti, které odrážejí jejich zájmy a zkušenosti.
 • Ukazuje, že student začíná mít solidní znalosti angličtiny a je schopen začít pracovat v anglickojazyčném prostředí nebo studovat v angličtině.
 • Zkouška je uznávána institucemi pro vyšší vzdělávání, podniky a státní orgány o celém světě jako důkaz o jazykových znalostech studenta.

 
Jaký stupeň znalostí znamená FCE for Schools?

 • FCE for Schools je zkouška, která splňuje stupeň B2, který je mezinárodně uznávaný Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky Rady Evropy.

 
Držitel stupně B2:

 • Dokáže vést rozhovor o poměrně široké škále témat
 • Dokáže psát si poznámky, když někdo mluví, nebo napsat dopis, včetně nestandardních žádostí.
 • Vyjadřuje své názory a uvádí důvody.
 • Odpovídá na předvídatelné nebo věcné otázky.

 
Známkování a výsledky:

 • Uchazeči, kteří získali ve zkoušce Cambridge English: First for Schools známku A, B nebo C, obdrží stejný certifikát jako uchazeči, kteří se zúčastnili zkoušky Cambridge English: First.
 • Pokud uchazeč obdrží za zkoušku známku A, obdrží First Certificate in English uvádějící, že uchazeč projevil schopnost na úrovni C1.
 • Pokud uchazeč obdrží za zkoušku známku B nebo C, bude mu přidělen First Certicicate in English úrovně B2.
 • Pokud je výsledek uchazeče pod úrovní B2, avšak spadá do úrovně B1, obdrží certifikát Cambridge English uvádějící, že projevil schopnosti na úrovni B1.

 
Z čeho se skládá zkouška FCE for Schools?

  • Čtení: 1hodina
   Studenti musí být schopni porozumět celé škále textů včetně toho, jak jsou uspořádány, a včetně názorů a postojů vyjádřených v těchto textech. Texty budou převzaty ze zdrojů, s nimiž jsou studenti dobře obeznámeni, například z časopisů, článků, reportáží, beletrie a reklam, avšak se zaměřením na zájmy studentů.

 

  • Psaní: 1hodina 20minut
   Studenti mají napsat dvě slohové práce. První slohová práce je povinná a jedná se o dopis nebo e-mail v rozsahu 120-150 slov. Jako druhou slohovou práci si mohou vybrat mezi článkem, esejí, dopisem, zprávou, recenzí nebo krátkou povídkou v rozsahu 120-180 slov.

 

  • Use of English: 45minut
   To, jak studenti používají anglický jazyk, bude vyzkoušeno úlohami, v nichž ukáží, jak ovládají gramatiku a jakou mají slovní zásobu.

 

  • Poslech: 40minut
   Tento test vyžaduje, aby byl student schopen sledovat a porozumět celé škále dobře známých mluvených materiálů převzatých například ze zpravodajských pořadů, veřejných oznámení nebo jiných zdrojů, avšak se zaměřením na zájmy studentů.

 

 • Mluvení: 15minut
  Osobní ústní test s jedním nebo dvěma dalšími kandidáty a zkoušejícím. Studenti musí prokázat, jak dobře se dokáží spontánně ústně vyjadřovat, přičemž budou hovořit buď se zkoušejícím, druhým kandidátem či ostatními kandidáty, nebo budou hovořit sami.