Cambridge English: Preliminary for Schools, (PET for Schools)

Test Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý pod názvem PET for Schools, je verzí testu Cambridge English: Preliminary, která je speciálně uzpůsobena pro studenty ve školním věku.

Jedná se o přesně stejný formát a úroveň a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu Cambridge English jako v případě testu Cambridge English: Preliminary.

Proč PET for Schools?

 • Ideální pro studenty ve školním věku. Využívá činnosti a obsah, které odrážejí jejich zkušenosti a zájmy.
 • Zkouška je přizpůsobena, tak aby vyhovovala zájmům všech žáků, a zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině.
 • Opírá se o dobře známá témata a situace, a dodává tak žákům sebedůvěru k využívání angličtiny.
 • Složení zkoušky dává žákům velké povzbuzení, aby tak pokračovali v cestě pro dosažení dalších kvalifikačních stupňů.
 • Cambridge ESOL dává žákům velký náskok do života. Kvalifikace jsou uznávány zaměstnavateli, univerzitami, fakultami a státními správami všude ve světě.

Jaký stupeň znalostí znamená PET for Schools?

 • PET for Schools je zkouška splňující stupeň B1 mezinárodně uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy.

Držitel stupně B1:

 • Rozumí hlavním myšlenkám přímočarých pokynů nebo veřejných oznámení.
 • Rozumí pokynům zadávaných ke školní výuce nebo domácí přípravě učitelem nebo lektorem
 • Je schopen klást jednoduché otázky a účastnit se věcných konverzací ve škole a ve studijním prostředí.
 • Je schopen písemně popsat určitou událost, například školní výlet

Známkování a výsledky:

 • Cambridge ESOL hodnotí osobní schopnosti žáků.
 • Úspěšní žáci dostanou certifikát s uvedením jednoho ze dvou hodnocení – Pass with Merit (prospěl s vyznamenáním) a Pass (prospěl).
 • Kdo nedosáhne na hodnocení, že prospěl ve zkoušce PET, avšak prokáže schopnosti odpovídající nižší než této úrovni dle stupnice jazykových znalostí Rady Evropy, získá certifikát stupně A2.
 • Hodnocení Fail (neprospěl) je dáno pouze těm žákům, jejichž bodový zisk je pod hranicí stupně A2.

Z čeho se skládá zkouška PET for Schools?

  • Čtení a psaní: 1hodina 30minut
   Uchazeči musí být schopni přečíst texty z vývěsek, časopisů, denního tisku a jiných periodik a porozumět hlavním myšlenkám. Musí prokázat, že jsou schopni využívat slovní zásobu a strukturu výpovědi při plnění zadání, jako kupříkladu k sestavení krátkého sdělení a k písemnému vypracování příběhu nebo dopisu v rozsahu asi 100 slov.
  • Poslech: 30minut (přibližně)
   Uchazeči musí prokázat, že jsou schopni porozumět smyslu určité škály nahrávek mluveného materiálu, kam patří oznámení, rozhovory a diskuze týkající se běžných životních situací. Musí být také schopni porozumět postojům a úmyslům mluvčích.
  • Mluvení: 12minut
   Uchazeči se zapojí do konverzace, kladou a zodpovídají dotazy a samostatně hovoří o tom, co mají a nemají rádi. Část zkoušky z mluveného projevu skládají společně ve dvojici či trojici s dalšími uchazeči.