Cambridge English: Key for Schools, (KET for Schools)

 

 

Test Cambridge English:
Key for Schools, také známý pod názvem Key English Test (KET) for Schools, je verzí testu Cambridge English: Key, která je speciálně uzpůsobena pro studenty ve školním věku.
Jedná se o přesně stejný formát a úroveň a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu Cambridge English jako v případě testu Cambridge English: Key.

Proč KET for Schools?

 • Je ideální pro studenty ve školním věku, protože používá obsah a činnosti, které odrážejí jejich zájmy a zkušenosti.
 • Zkouška je speciálně přizpůsobena, aby vyhovovala zájmům žáků, a zvyšovala tak jejich motivaci učit se angličtině.
 • Jelikož se opírá o dobře známá témata a situace, dodává zkouška žákům sebedůvěru k využívání angličtiny.
 • Složení zkoušky přináší žákům povzbuzení, aby pokračovali v cestě k dosažení dalších kvalifikačních stupňů.
 • Kvalifikace Cambridge ESOL dává žákům náskok do života. Kvalifikace jsou uznávány fakultami, univerzitami, zaměstnavateli a státními správami na celém světě.

Jaký stupeň znalostí znamená KET for Schools?

 • KET for Schools je zkouška splňující stupeň A2 mezinárodně uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy.

Držitel stupně A2:

 • Rozumí jednoduchým myšlenkám a pokynům.
 • Je schopen vyjadřovat jednoduché otázky nebo potřeby.
 • Je schopen vyplňovat formuláře a psát jednoduché dopisy nebo pohlednice týkající se osobních informací.

Známkování a výsledky:

 • Zkoušky Cambridge ESOL hodnotí osobní schopnosti všech žáků.
 • Úspěšní uchazeči získají certifikát s uvedením jednoho ze dvou hodnocení absolvování – Pass with Merit (prospěl s vyznamenáním) a Pass (prospěl).
 • Kdo nedosáhne hodnocení, že prospěl u zkoušky KET, avšak prokáže schopnosti odpovídající nižší než této úrovni dle stupnice jazykových znalostí Rady Evropy, získá certifikát stupně A1.
 • Hodnocení Fail (neprospěl) je dáno pouze těm žákům, jejichž bodový zisk je pod hranicí stupně A1.

Z čeho se skládá zkouška KET for Schools?

  • Čtení a psaní: 1hodina 10minutUchazeči musí být schopni porozumět jednoduchým písemným informacím, jako jsou vývěsky, brožury, denní tisk a časopisy. Dostanou též za úkol doplnit mezery v jednoduchých větách a sestavit krátké sdělení nebo vzkaz v rozsahu 25-30slov.
  • Poslech: 30minutUchazeči musí prokázat, že jsou schopni porozumět oznámením a dalším mluveným materiálům, pokud jsou přednášeny přiměřeně volným tempem.
 • Mluvení: 10minutUchazeči musí prokázat schopnost zapojit se do konverzace tím, že kladou a zodpovídají jednoduché otázky. Část zkoušky z mluveného projevu skládají společně ve dvojici či trojici s dalšími uchazeči.